Design a site like this with WordPress.com
Per començar

protagonistes, ja!

La revista Protagonistes, ja! es publica des de l’any 2000. És una eina de debat i difusió al servei del món educatiu, les administracions públiques, el teixit associatiu i els professionals que treballen en l’àmbit de la infància i l’adolescència. És una de les publicacions de l’Associació Diomira.