La Cooperativa Circula Cultura exposa les reflexions d’educadores socials entorn la participació d’infants i adolescents. Citem algunes de les vivències que relaten a l’article: “Com adaptem una sessió tenint en compte els eixos de poder possibles? Com pensem dinàmiques per no deixar-nos les diferents subjectivitats “fora”? Perquè una cosa és participar només amb la presència i l’altra és participar agafant la paraula o la teva eina de comunicació i poder ser una mateixa; amb la pròpia manera d’expressar-se, exposant sense límits tot allò que s’és.”